Σελίδα 1 από 1

ΦΓ01 || Γλωσσολογία Α

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Μαρ 2009, 13:31
από xoulk13
Από μέλος nancy_08

Φεβρουάριος 2008

ΜΠΑΚΑΚΟΥ (2 ΑΠΟ 3)

1.Έννοια νόρμας σε σχέση με την παραδοσιακή γραμματική
2.Να αποδείξετε οτι οι φθόγγοι είναι φωνήματα
3.Σχέση μορφημάτων με μορφές

ΜΟΖΕΡ(3 ΑΠΟ 4)

1.Συγχρονία-διαχρονία
2.Συμβατικότητα γλωσσικού σημείου
3.Πομπός-δέκτης-μήνυμα
Από μέλος pan

Σεπτεμβριος 2008
Χαραλαμπάκης

γλωσσική ικανότητα-γλωσσική πραγμάτωση
Σημασιολογικοί ρόλοι του υποκειμένου
Διαφορές φύλλου στη γλωσσική ανάπτυξη
Το ύφος ως επιλογή


Χειλά

Ο ορισμός των τύπων:αλλόφωνα,συμβατικότητα,αντιθετικότητα,παράδειγμα (και 1 ακομα που δεν θυμάμαι)
Από τα επόμενα 2 θέματα να επιλέξουμε το 1:
-Οι διτυπίες στη γλώσσα
-α)Να δώσετε τον πλήρη ορισμό των συνταγματικών σχέσεων
-β)είχε μια πρόταση-παράδειγμα για να βρούμε ό,τι έχει σχέση με συνταγματικές σχέσεις σε αυτό.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 30 Ιουν 2009, 17:57
από odette
Ιούνιος 2009 (επί πτυχίω)
Κλιμάκιο Α-Κ

Χειλά
1. (Υποχρεωτικό) Ορισμοί: συγχρονία - διαχρονία, γλωσσολογία, φώνημα - αλλόφωνο, παραδειγματικές σχέσεις (με ένα παράδειγμα όπου χρειάζεται).
2. Ο Saussure πιστεύει ότι η γλώσσα είναι μορφή και όχι ουσία: Σχολιασμός
3. α. Ποια ιδιότητα της γλώσσας φαίνεται στη γλωσσική μεταβολή και να την ορίσουμε (την ιδιότητα)
β. Πώς αντιλαμβανόμαστε το δυναμικό χαρακτήρα της γλώσσας;
(Επιλογή ανάμεσα στα 2 και 3)

Χαραλαμπάκης
1. Ferdinand de Saussure: Η συμβολή του στη Νεότερη Γλωσσολογία
2. Γλώσσα και φύλο: Τα βασικότερα προβλήματα

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 29 Ιαν 2010, 20:41
από Dark fairy
Ιανουάριος 2010

Χαραλαμπάκης -->

1.Γλωσσική ανάπτυξη του φύλου
2.Το ύφος ως απόκλιση
3. α)Χειρονομίες στη γλώσσα
β)να αναπτύξετε τους όρους υπερκείμενο,μεταγλώσσα,γλωσσική ικανότητα

(από τα 3 διαλέγουμε τα 2)

Μαρκόπουλος-->

για τον μαρκόπουλο δεν έχω να γράψω κάτι καθώς ήταν όλα πολλαπλής επιλογής και δεν τα θυμάμαι και τα είκοσι απ'έξω.. :dfg:

Re:

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Απρ 2010, 18:30
από FLATLAND
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 (20-2-2009)
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΖΕΡ
1) α) ποιοί οι βασικοί παράγοντες επικοινωνίας;
β) να εξηγήσουμε τι σημαίνει το Μ και Μ' ;
2) α) Ποιές οι δυό έννοιες του ''σημείου'';
β) τι εννοούμε με τον όρο συμβατικότητα του γλωσ. σημείου;
3) τι εννοεί ο Saussure με το χαρακτηρισμό του λόγου ως συστηματικού και της ομιλίας ως α-συστηματικής;
4) ποιά τα θέματα που απασχόλησαν την γλωσσολογία του 19ου, ποιά η κυριότερη πρωτοπορία του Saussure και του δομισμού;
< τρεις από τις τέσσερις>

ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ
1) αναφέρατε και σχολιάστε τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας.
2) τι το φώνημα και τι ο φθόγγος, ποια η διαφορά τους με παραδείγματα.
3) τι γνωρίζετε για τη γραμματική του Διονυσίου του Θρακός και πιοα η σχέση της με τη σχολική γραμματική;
< δυο από τις τρεις>

Re: ΦΓ01 || Γλωσσολογία Α

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Σεπ 2010, 09:50
από mpriki
:study:

Re: ΦΓ01 || Γλωσσολογία Α

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Σεπ 2010, 22:11
από ioannouka
Σεπτέμβριος 2010

Διδάσκουσα: Παναρέτου

1ο ΘΕΜΑ
Α)Να δώσετε τους ορισμούς των εσωτερικών στοιχείων του γλωσσικού σημείου.
Β)Να αναφέρετε τι σχέση έχουν μεταξύ τους τα παρακάτω γλωσσικά σημεία: υπόδημα-παπούτσι και υμείς-ημείς.

2ο ΘΕΜΑ
Ποια είναι τα είδη γραφής που γνωρίζετε και ποιες οι μεταξύ τους διαφορές;

3ο ΘΕΜΑ
δε θυμάμαι ακριβώς την εκφώνηση, αλλά νομίζω ότι ήθελε να πούμε τι γνωρίζουμε για τη διπλή διάρθρωση σε σχέση και με τη γλώσσα των ζώων.

4ο ΘΕΜΑ
Ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά κάθε επικοινωνίας και ποια προβλήματα μπορούν να ανακύψουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία;

Το φιλολογικό να απαντήσει τις 3 από τις 4 ερωτήσεις
Τα υπόλοιπα τμήματα(σλαβικών σπουδών θεατρικών σπουδών)τις 2.


Διδάσκουσα: Μαρία Ιακώβου

1α) Μόρφημα, αλλόφωνο, δεσμευμένο/ελεύθερο μόρφημα, λεξικό/γραμματικό μόρφημα: να δώσετε ορισμούς και παραδείγματα για το καθένα απ αυτά.
1β)Στις παρακάτω λέξεις από τη Φιλανδική να αναφέρετε αν οι φθόγγοι [t] και [d] είναι φωνήματα ή αλλόφωνα του συστήματος και γιατί.
[kudot] (=αποτυχίες)
[madon] (=ενός σκουληκιού)
[kate] (=καλύπτω)
[kutot] (=στέγες)
[kade] (=φθονερός)
[maton] (=ενός χαλιού)
[radon] (=από ένα φορτηγό)
[ratas] (=τροχός)

2α)γραμματική-αντιγραμματική πρόταση:να αναφέρουμε τις διαφορές
2β)Τι γνωρίζετε για την έννοια της δημιουργικότητας?

3)δεν τη θυμάμαι καθόλου αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω έιχα να κάνει με τη φωνητική και τη φωνολογία.ίσως ορισμό τους, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρη.

Re: ΦΓ01 || Γλωσσολογία Α

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Σεπ 2010, 22:31
από Αντώνης Φωστιέρης
Ευχαριστούμε το μέλος ioannouka για την τρομερή του μνήμη, που θυμόταν μέχρι και τα φινλανδικά φωνήματα - αλλόφωνα καταλεπτώς... :goodjob: :thxx: