Σελίδα 1 από 1

ΦL82 || Λατινικά Η' (ΚΛΑΣΙΚΟ)

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 07 Ιούλ 2009, 18:15
από ifigeneia
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ
Απόσπασμα προς υπαγόρευση: "Ingens gloria dardaniae ... Pergameae" (VI)
Γιατί θεωρείται αυγούστειο έργο η Αινειάδα
Ερώτηση από βιβλιογραφία (τίτλος έργου / συγγραφέας)
Ποιος μιλά στο πιο πάνω
Από ποιο βιβλίο είναι το απόσμασμα και γιατί θεωρείται σημαντικό

Από Κικέρωνα - απόσπασμα για μουσική

nasciebat, discebant: χρονική αντικατάσταση
vos ... omnia: πλήρης συντακτική ανάλυση

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1.6. Τι είδος είναι, χαρακτηριστικά
1.10 Τα χαρακτηριστικά του Ερμή
Τα έργα του Οράτιου, τίτλοι και είδη
Εγκλιτική αντικατάσταση
Χρονική αντικατάσταση
Μετρική ερώτηση

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Ιούλ 2009, 01:07
από agnus-dei
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ
1. Υπαγόρευση - μετάφραση: "O tandem magnis... ipse dea" (VI, 83-90)
2. Άγνωστο για μετάφραση
3. Κικέρωνας για μετάφραση LIB I § 2: "nam mores... et legibus"
4. Ερώτηση για Κικέρωνα: Ποιοι είναι οι "nos", με ποιους συγκρίνονται και ποιοι υπερέχουν;
5. Γιατί ο Βιργίλιος επέλεξε το μύθο του Αινεία; Ποιο ποιητικό άθλο ήθελε να κατορθώσει;
6. Κείμενο 1: Ποιος μιλά, τι είδος λόγου είναι και γιατί είναι σημαντικό στην εξέλιξη του έργου;
7. "nos Simois... castra": Σε ποιο τόπο αναφέρεται και σε ποιο λογοτεχνικό κείμενο κάνει υπαινιγμό [ποιητολογικά γιατί;] // "allius... Achilles": ποιος υπονοείται;
8. volent: χρονική αντικατάσταση
9. Latio, dea, terrae: συντακτική αναγνώριση [μπορεί να είχε βάλει περισσότερες λέξεις, δεν τις συγκράτησα όλες]

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1. CARM. 1.3: Μετάφραση στ. 17-28
2. regat, patimur: χρονική αντικατάσταση
3. ruit, petimus: να γράψετε το β' ενικού, μετοχή, απαρέμφατο (όπου υπάρχει)
4. obstrictis, Hadriae, incolumen: συντακτική αναγνώριση
5. στ. 21-24 να βρεθεί / αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος
6. Τι είδος είναι η ωδή, ποια τα χαρακτηριστικά της θέματα / μοτίβα και πώς διαφοροποιείται η συγκεκριμένη;
7. Μετρική ανάλυση δύο στίχων από 1.2 και 1.1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Ιούλ 2009, 11:37
από dreamer
Να' στε καλά!!!!Ευχαριστώ πολύ!!!!!!!!Πάρα πολύ!!!!!!

Re: ΦL82 || Λατινικά Η' (ΚΛΑΣΙΚΟ)

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Ιουν 2010, 17:01
από Σίβυλλα
Θέματα Ιουνίου 2010

:arrow: Μιχαλόπουλος
Η Ωδή 1.3, μετάφραση στ.1-8
χρονική αντικατάσταση regat
να κλίνουμε στον ενικό το lumina sidera
συντακτική αναγνώριση fratres, obstrictis, incolumen, tibi, fraude
Τα έργα του Ορατιου (τίτλοι και είδος)
Τι είδους Ωδη είναι, ποια τα χαρακτηριστικά του ειδους και πως διαφοροποιείται ο Οράτιος
μετρική ανάλυση στ.29 και στ.34

:arrow: Καραμαλέγκου
(Αινειάδα)βιβλίο Ι στ.8-11, στ.279-282 μετάφραση
με βάση τα παραπανω αποσπάσματα:α.Από ποιο μέρος του έργου είναι β.Οι πρώτοι στίχοι ως προς τι διαφοροποιούνται σε σχεση με παλαιότερα έπη γ.ποια η σχέση fata και θεών
μετάφραση άγνωστο απο Αινειάδα
χρονική αντικατάσταση impulerit
συντακτική αναγνώριση casus, metu και άλλες 2 λέξεις
Ποιες είναι διαχρονικα οι απόψεις για τον κύκλο του Μαικήνα και το έργο του Βιργιλίου
(Κικέρωνας)απόσπασμα για μετάφραση
Ποιο το λογοτεχνικό πλαίσιο του έργου,πως διαφοροποιείται ο Κικέρωνας